SK | ENG

Je možné zvoliť si max. 3 mestá, kde Vám budeme zasielať pozvánky.

Musíte zvoliť aspoň jedno mesto.

Registrácia

Registráciou získate informácie o pripravovaných Prezentačných dňoch vo Vami
zvolenom meste a taktiež prístup do knižnice Newslettrov, kde propagujeme
aktuálne trendy a novinky z oblasti architektúry, dizajnu a stavebníctva.