SK | ENG

Pomáhame architektom a projektantom orientovať sa
v novinkách na stavebnom trhu. Vybudovali sme
celoslovenskú profesionálnu platformu pre výmenu informácií, spoluprácu
a odborný rast.

Stretnutia na podujatiach A-SICE sú založené na osobnom
kontakte
so špecialistami výroby a obchodu, interaktívnych
prezentáciách a ukážkach reálnych výrobkov.

Stretnite sa, prezentujte, diskutujte na Prezentačných dňoch
v špecializovaných témach:

 
 

Prezentačné dni

Možnosti prezentácie na Prezentačných dňoch

Zistiť viac